Visual

Gezond eten op De Oeverpieper

We willen gezond eten op De Oeverpieper voor iedereen gemakkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen willen we ervoor zorgen dat we gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of (geloofs)overtuiging.

De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We eten gezamenlijk: de kinderen en hun begeleiders. Tijdens de pauze hebben we aandacht voor ons eten en voor elkaar. Er is zo min mogelijk afleiding van bijvoorbeeld telefoons en tv. We nemen voldoende tijd om rustig te kunnen eten. De begeleiders houden een oogje in het zeil, zodat ook moeilijke eters en kinderen met aparte dieetwensen of eetgewoontes genoeg eten en gezonde keuzes kunnen maken.